આપનાં ગણપતિ આપણા ગ્રૂપમાં.
એક ડૉક્ટર ને પણ પોતાનો જીવ પૈસા કરતા તો વ્હાલો જ હોય છે.
 Birthday Party
બે મિત્રો છોકરો છોકરી ના હોઈ શકે!
 આવી  આઝાદી આવી
જન્મદિવસ
જિંદગી રોજ મને શીખવે છે!.
સાચા પ્રેમનું પરિણામ : વિરહ
''અરે કહું છું, મને થોડી પંજરી અને ટોપરું લાવી આપોને મારે આજે રાતે કાના ની પૂજામાં થાળ કરવો છે.''
એક નિર્જીવ સહારો
 એક સિક્કાની બે બાજુ (ભાગ૩)
એક સિક્કાની બે બાજુ (ભાગ-૨)
કુદરતની રહેમ - ઈનલ
સંબંધ કે સ્મશાન????
એક સિક્કાની બે બાજુ (ભાગ ૧)
મેક ઈન ઈન્ડિયા અને મેડ ઈન ઈન્ડિયા વચ્ચે શું ફેર છે?