સાચા પ્રેમનું પરિણામ : વિરહ
''અરે કહું છું, મને થોડી પંજરી અને ટોપરું લાવી આપોને મારે આજે રાતે કાના ની પૂજામાં થાળ કરવો છે.''
એક નિર્જીવ સહારો
 એક સિક્કાની બે બાજુ (ભાગ૩)
એક સિક્કાની બે બાજુ (ભાગ-૨)
કુદરતની રહેમ - ઈનલ
સંબંધ કે સ્મશાન????